NEW AND COMING PRODUCTIONS

Liphone Records 1970-2021

artist:
Hillbilly Five           

titel: Liveinspelning från Lunden, Grebbestad 1965

Category: Pop  Cat.no: LiDi 3341                   


artist:
Roger Bäck                                              

titel: Sjung Jämthunn                  

Category: Ballad/Pop Cat.no: LiDi 3335


artist: Hillbilly Five

titel: The Light in the Tunnnel 2.0
 Fender Stratocaster 1963 before 

Category: Pop/Cat.no: LiCD 3346 


artist:
Göran Holmqvist        

titel:  Believe    
 

Category: Pop/ Cat.no. LiDi 3347


artist:
Marie Nilsson-Lannerö, Per W Ohls, Matz Nilsson

     

titel: Sånger Till Elias  

Category: Child   Cat.no: LiCD 3320             Med stöd av Kullturrådet

artist: Lars Larholm                

titel: Du Rörde Mig

Category: Pop Cat.no: LiDi3348


artist:
Göran Holmqvist       

titel: Save Us All

Category: Pop Lidi3344

 

artist:
Grethe J. Kruse                                            

titel: 

Nordic Light - Nordic Voice
 

Category:   Pop/Cat.no: LiDi 3342

LIPHONE RECORDS | Box 51 | 451 15 UDDEVALLA
Tel: 0522 - 66 20 81 | Fax: 0522 - 66 22 66 Mobil: 0705 - 66 20 81