LIPHONE / ARTISTS / SWEDISH MUSIC AND INSTRUMENTAL MUSIC

Alfvengren, Susanne
Visor på Falkeröd (2001/LiCD 3209)

Bosse Berghult
Lek Med Mig - Visor Och Refränger För Trötta Öron (1996/LiCD 3165)

Bosse Berghult - Sven-Eric Dahlberg - Matz Nilsson
Reflexioner
(1999/LiCD 3197)

Fredsklockorna
Fredsklockorna (1996/LiCD 3162)

Mats Götherskjöld
Eter (2003/LiCD 3118)

MacLains
Abel O Andre Gubbar - Bohuslänske Dialektbeddar 78-97 (1997/LiCD 3185)
Mi Bu (1995/LiCD 3152)
An Tur I Hôtteland (1991/LiCD 3125)

McAbels
Ser Sjön (2009/Licd 3245)
Kaffe I Skansen (2013/Licd 3253)
Sträng Taget (2014/Licd 3256)

Lill-Magnus
Bälgagodis med Lill-Magnus (1998/LiCD 3188)

Robertsson, Alf
Visor på Falkeröd (2001/LiCD 3209)

Saltlaget
I saltaste laget (2001LiCD 3210)

Taube, Gösta
Visor på Falkeröd (2001/LiCD 3209)

Thörnqvist, Owe
Visor på Falkeröd (2001/LiCD 3209)

Warnerbring, Östen
Visor på Falkeröd (2001/LiCD 3209)

 

Ladda hem RealPlayer!