McABELS
Ser Sjön

LiCD 3245

2 0 0 9
Kat.nr: LiCD 3245

                   

 

RealAudio/RealPlayer
InformationInformation/FAQ om /FAQ om MP3/MPEG3

i n d e x :
Mi Bu
Bösejlarn
Badgäster
Bullarbedden
I Hilmers stövva
Forest Dream
Tattarstan
Vårvär
Råoljerock
Makrillvals frå Rammen
Hållö Brott
Abels 50-årskalas
Abel i Klöva
 

m e d v e r k a n d e :
Sven Ingvarsson - trummor och sång (tidigare i Mac Lains)
Göran Olén - gitarr och sång (tidigare i Mac Lains och Saltlaget)
Jerry Hansson - gitarr och sång (tidigare i  Mendlers)
Björn Olén - bas (tidigare i Travelling Band och Mac Lains)