RÅ-MANTIK
Tunga

LiCD 3160

1 9 9 6
Kat.nr: LiCD 3160

Lyssna

                  

x

Information/FAQ om RealAudio/RealPlayer
Information/FAQ om MP3/MPEG3

i n d e x :
Brudmarsch från Rättvik
De oföddas mazurka
Bockeluras med bourré
Flicka lilla på hala klippor
Polska från Lima
Ja eller nej - jag ger mig
Hisingschottis
Tunga
Karns-Hans/Polska till Amanda
Blinde-Petters njutning
Simons vals
En liten darrig gumma
Rökvals och epilog

m e d v e r k a n d e :
Anders Jonsson: slagverk, sång
Mats Nilsson: blåsinstrument, sång
Per Sandberg: dragspel, sång

Finns även hos CDON.COM

 

"Råmantik spelar musik som drabbar!"

"Det som definitivt förenar oss är kärleken till folkmusiken. I folkmusiken finner vi vårt arbetsmaterial eller inspiration till egna alster. Ju mer vi tränger in i denna genre ju mer central blir melodin för oss. I den folkliga melodin finns egentligen allt som behövs för att åstadkomma musik som man kan lyssna och dansa till. Vi ser inte melodin som något statiskt, utan tolkningen varierar från en gång till en annan, där tolkningen är i högsta grad personlig. I begreppet personlig innefattar vi här både det mentala som den instrumentala tolkningen. Vi söker alltså inte det exakt synkrona samspelet utan det "exakta" asymmetriska samspelet (likt ett ovalt kugghjul) där varje personlighet får så stort utrymme som möjligt. Vår övertygelse av melodins betydelse gör också att vi närmar oss folkmusiken inifrån, d v s att inte konstra till melodin i onödan eller dölja den i rytmiska "ryamattor". Vi vill ta fram det starka och det svaga och skapa "luft" eller tystnad i musiken. Heller en ton för lite än en ton för mycket."

"Men vi är också barn av vår tid, vilket lockar oss att låna musikaliska uttryck från andra kulturer och genre i våra arrangemang. Ingen av oss spelar traditionella svenska folkmusikinstrument vilket betyder att vi inte har någon referensram till hur vi kan tolka musiken på våra instrument. Här känns det naturligt för oss att "lyssna" in fiolen men därefter låta varje instruments möjligheter bestämma ramarna."

"Vi brukar säga att vi spelar "simultantolkad folkmusik" som kan vara en sammanfattande term för denna lilla programbeskrivning."