THOMAS ELLERÅS
Thomas Ellerås Sjunger Ivan Dahlberg

LiCD 3131

1 9 9 1
Kat.nr: LiCD 3131

 Lyssna

                 

 

Information/FAQ om RealAudio/RealPlayer
Information/FAQ om MP3/MPEG3

i n d e x :
Hemvävd saft
Mitt Hissing Ajland
Splittrad
Byråkraten
Välståndet
Den filosofiske vaktmästaren
Båtdrömmen
Min första tjej
Nå skrufva din mutter
Mörda Matilda
Till Hising Ajland
Sanningen om flickan i Havanna
Ack Hissingen du sköna
Midsommarminne
Mettiantta
Idolsång
Balladen om Hissingsippifloden
Land du välsingnade

m e d v e r k a n d e :
Thomas Ellerås - sång, gitarr, bas
Bengt Franzén - körsång, dragspel, tinwistle, tvärflöjt
Otto Kern - flygel

Thomas Ellerås varit artist sedan sjuttonårsåldern och turnerat över hela Sverige och Europa som operasångare, skådespelare och vissångare. Arbetat på teatrar i Norrköping, Stockholm och nu senast på GöteborgsOperan. Känd från radio, TV och flera skivinspelningar. Thomas bor numera på ön Åstol där han samlar Sveriges yppersta viselit varje sommar. Sommaren 1998 verkställdes 36 viskonserter på Åstols fina Rökeri, som nu är känt över hela Sverige.

Skivrecension: THOMAS ELLERÅS - ...Sjunger Ivar Dahlberg (Liphone)

Hisingens nationalskald Ture Ivar Dahlberg var ett sorts visgeni och en särling. Kanske är det först nu - fem år efter hans död - som hans texter når ut till en stor publik. Det är i så fall tack vare Thomas Ellerås som sjungit in denna helt kongeniala skiva med några av hans bästa alster. Det är somt från akademikervärlden där Ivar vistades som fil vaktm samt några underbara pastischer.

Som operasångare klarar Thomas att sjunga ut i operaparodierna och som trubadur har han rätta känsligheten i udda ballader som "Splittrad". För oss som kände Ivar är det med igenkännandets glädje vi hör sånger som "Mitt Hising Ajland" eller "Balladen om Hisingsippifloden". Men jag är övertygad om att även andra kan njuta av den rent povelramelska genialiteten i texterna och de välfunna melodierna.

Lasse Råde (GT)

Finns även hos CDON.COM