BJÖRN THULIN
Sommarvindarnas Musik

LiCD 3241

2007
Kat.nr: LiCD 3241

Lyssna på musiken

 

RealAudio/RealPlayer
InformationInformation/FAQ om /FAQ om MP3/MPEG3

i n d e x :
En midsommarkung
En bergslagsflicka skall jag ha
Björkarna därhemma
Till hjältarnas minne
Höst
På stålsko
Rixdassman
Sjunkande sol
Davidskulle
En pingstvisa
Stocklycke-äng
Spelemans-Mats
Septembersol
Slädfärd
Lovsång över gåsen
Skulle jag sova nu...
Förnyelser
Vallgosse-Olle
Skansen
Frihetssång
Min kära
Slut på sommarlovet

 

m e d v e r k a n d e :
Bengt Enflo - tonsättningar
Berndt Andersson - dragspel
Hans Enflo - violin
Per Enflo - piano
Elisabeth Wiklander - cello

Finns även hos CDON.COM

SOMMARVINDARNAS MUSIK

Svenskt land och liv med svenska poeter                             

Björn Thulin sjunger till piano-, violin-, violoncell- och dragspelsackompanjemang visor med Bengt Enflos tonsättningar.
Björn Thulin har bred repertoar med tonvikt på opera, romans och poetisk sång. Han har medverkat på skivor och i radio och
TV och har samarbetat med Mikis Theodorakis. Han framförde dennes sånger vid Nobelfesten, då den grekiske författaren Elytis
fick litteraturpriset. På senare år har han framträtt i Salzburg, Wien, London och Edinburgh.

Bengt Enflo har som vistonsättare ägnat sig åt svensk poesi med tonvikt på författare med provinsiell anknytning. Hans tonsättningar
av Viktor Emanuel Ömans och Oscar Stjernes dikter har framförts på visaftnar i Örebro och Värmland respektive.  Bengt Enflo svarar
för musikinslag i bygdespelet “Emma på Fällan”, som bygger på Pälle Nävers dikter och  hade premiär i Vetlanda sommaren 2007. 

Per Enflo svarar för pianoackompanjemang samt piano-, violin- och violoncellarrangemang. Han debuterade som pianist i Stockholms
konserthus 1963 och har sedan dess varit aktiv som solist, kammarmusiker och ackompanjatör. Han är numera bosatt i Kent, Ohio, USA.
På senare tid har han bl. a. varit solist i 13 olika Mozartkonserter med Triune Festival Orchestra i Columbus, Ohio. Han har också
tillsammans med violinisten Hristo Popov framträtt i internationella kammarmusik-festivaler i Bulgarien, konserter, som också sänts i radio och TV.

Visorna besjunger det som vi känner, älskar och längtar till som “genuint svenskt”: svensk natur i årets och dygnets alla tider, vita björkar,
doftande ängar, blåa fjärdar, fjärrblå vyer, lingonhagar, vår tusenåra frihet, Skansen, midsommar, spelmän, nubbe, skridskor, slädfärd,
sommarlov, kräftor, gås, snus. Här hyllas de svenskaste av alla hjältar: Andrée-männen med sitt grandiosa misslyckande. Poeterna, som
inspirerat till tonsättningarna är Land du välsignade’s skald Elisabet Björklund, smålandsskalden Pälle Näver, akademiledamoten och
traditionalisten Gunnar Mascoll Silfverstolpe, värmlandsskalden Oscar Stjerne, psalmdiktarna Natan Söderberg och Carl David af Wirsén,
ronnebyskalden Curt Thelander, frihetsdiktaren biskop Tomas  och Örebros och Bergslagens skald Viktor Emanuel Öman.